Privacyverklaring

1. Inleiding

Wanneer je contact met ons opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat we een vraag kunnen beantwoorden of zodat we je (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief) op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ons ook informatie zonder dat je het zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). We leggen je in deze privacyverklaring graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan wij om met jouw privacy?

1.1 . Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals bijvoorbeeld je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op onze website, je inschrijft voor de nieuwsbrief of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die verwerkt worden door De Waagh Nijmegen of waarbij De Waagh Nijmegen de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres en Contactgegevens:

De Waagh Nijmegen
Grote Markt 26
6511 KB  NIJMEGEN
info@dewaaghnijmegen.nl

2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We leggen je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom wij deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe lang we jouw gegevens opslaan.

2.1. Welke gegevens verwerken wij?

In het contact- en het reserveringsformulier vragen we je om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen.

2.2. Waarom verwerken wij deze gegevens?

Jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer hebben we nodig om je te reageren op de berichten die je via de website naar ons toestuurt.

Bij De Waagh Nijmegen vinden we een persoonlijke benadering belangrijk en daarom richten we onze reacties graag aan jou persoonlijk. Om dit te doen, moeten we natuurlijk wel je naam weten. Wanneer je besluit om je gegevens in te vullen, verleen je toestemming om deze op te slaan in onze database om deze gegevens te gebruiken in de e-mails die we aan je sturen.

2.3. Waar slaan we jouw gegevens op?

Wanneer je formulieren invult en naar De Waagh Nijmegen verstuurt, worden je gegevens automatisch opgeslagen in de website database.

2.4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via de contactformulieren gebruiken we alleen om contact met je te onderhouden over de vraag die gesteld is in het formulier. De gegevens worden minimaal twee maanden in onze mailbox bewaard. Als je wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

De gegevens gebruiken we niet voor doeleinden anders dan het beantwoorden van de vraag die je stelt in het contactformulier.

Je kunt per e-mail of per post contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan een derde partij.

3. Cookies

3.1. Analytics

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van De Waagh Nijmegen.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van een data-analyseprogramma. Hiervoor worden Analytics-cookies geplaatst. Wij maken geen gebruik van andere diensten in combinatie met Analytics-cookies.

4. Wat zijn jouw rechten?

4.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door De Waagh Nijmegen te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van De Waagh Nijmegen? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen van De Waagh Nijmegen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je De Waagh Nijmegen vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die voor ons (en voor de derde partij) nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

4.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met De Waagh Nijmegen, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je ons toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. Onze contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

4.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop De Waagh Nijmegen omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer je er met De Waagh Nijmegen onderling niet uitkomt heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.